Quán Karaoke The World Hà Nội

Quán Karaoke The World Hà Nội sử dụng các thiết bị âm thanh karaoke chuyên nghiệp như loa JBL, đầu màn VietKTV, mic BBS.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X