Dàn âm thanh Bose cho quá cà phê (coffee)

54,000,000