Đầu VietKTV HD Pro 3TB 4TB 6TB

Để nhắm đến khách hàng sử dụng đầu karaoke một cách căn bản nhất. VietKTV cho ra đời sản phẩm đầu HD Pro phụ vụ trong các quán Karaoke, các khách gia đình căn bản.

Mã: VietKTV HD Danh mục: