Đầu VietK Vietktv không nhận điều khiển remote chủ yếu do điều khiển hết pin hay hỏng hóng, bạn cũng có thể mua 1 chiếc remote mới.

Với các đầu VietK Pro và Plus sẽ không có điều khiển đi kèm mà chỉ có đầu VietK s500 và b300. Bạn khắc phục bằng việc sử dụng ứng dụng VietK qua điện thoại thông minh, máy tính bảng để điều khiển, nếu bạn có màn hình chọn bài cảm ứng thì bạn cũng không cần điều khiển nữa.

Với các đầu VietKTV bạn sử dụng ứng dụng của VietKTV để điều khiển khi remote bị hỏng, trước khi bạn mua 1 chiếc điều khác thay thế. Nếu bạn có màn cảm ứng thì cũng không cần điều khiển nữa.

Xem thêm : 

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *