Đầu VietK Vietktv Pro Plus không nhận mạng

Đầu VietK vietktv Pro Plus không nhận mạng internet bạn có thể thử khắc phục bằng một số cách sau để kết nối lại mạng internet cho đầu.

Kiểm tra lại mạng internet của bạn có đang hoạt động

Thử với dây mạng lan cắm trực tiếp vào đầu

Kiểm tra lại mạng wifi không dây trong đầu

Tại màn hình chính bấm “Thiết Lập”, nhập mật khẩu 888888. Chọn mục mạng/kết nối không dây wifi và chọn mạng wifi nhà bạn, nhập mật khẩu và kết nối.

Với một số đầu VietKTV trước đây sẽ không có kết nối internet, đầu VietK nào cũng có kết nối internet

Xem thêm : 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *