JBL CSA 240Z/280Z/2120Z

16,000,000

  • Đơn vị tính : Chiếc
  • Thương hiệu : JBL/JBL Commercial
  • Made in Malaysia
  • CSA 240Z : 16.000.000 Đ
  • CSA 280Z : 19.600.000 Đ
  • CSA 2120Z : 29.900.000 Đ