JBL CSA 1300Z/2300Z

20,800,000

  • Đơn vị tính : Chiếc
  • Thương hiệu : JBL/JBL Commercial
  • Made in China
  • CSA 1300Z : 20.800.000 Đ
  • CSA 2300Z : 26.700.000 Đ