JBL Cinema SB130

  • Đơn vị tính : Bộ
  • Thương hiệu chính hãng : JBL
  • Made in China