Amply JBL CSMA 180/1120

19,700,000

  • Đơn vị tính : Chiếc
  • Thương hiệu : JBL/JBL Commercial
  • Made in Malaysia
  • CSMA 180 : 19.700.000 Đ
  • CSMA 1120 : 25.200.000 Đ