Showing all 14 results

VietK / VietKTV là sản phẩm của 2 công ty Việt Nam riêng biệt là VietK và VietKTV chuyên sản xuất đầu karaoke và màn hình chọn bài cảm ứng karaoke.

Đầu màn karaoke VietK – VietKTV sản xuất ở đâu

Cả 2 công ty đều nhập hàng phần cứng tại Trung Quốc chính vì vậy sản phẩm sẽ có nơi sản xuất là Made in China.

Tuy nhiên phần mềm là hoàn toàn được 2 công ty xây dựng và phát triển với các bài hát chuẩn beat và có bản quyền.

LH NHẬN GIÁ TỐT
10,000,00011,000,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
8,999,00010,000,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
6,290,0009,190,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
LH NHẬN GIÁ TỐT
6,900,000 5,175,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
9,900,000 6,675,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
LH NHẬN GIÁ TỐT
7,450,000 4,490,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
3,900,000 2,800,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
3,800,000 2,400,000
LH NHẬN GIÁ TỐT
LH NHẬN GIÁ TỐT