Showing all 8 results

Loa Line Array sử dụng cho các buổi biểu diễn, sự kiện, lễ hội các nhà hát, trung tâm hội nghị, nhà thờ và nhiều ứng dụng khác.