Showing all 3 results

Dàn âm thanh nhà chùa ngoài yêu cầu chịu được thời tiết ngoài trời khắc nghiệt, còn phải cho âm thanh rõ ràng, vang xa, để các buổi lễ diễn ra hoàn thiện.

X